<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=317740245503851&ev=PageView&noscript=1" />

Debiut Roku 2019W dniu 23.11.2019 na Ogólnopolskim Zjeździe Sieci Dobry Dietetyk℠ zostało nadane Pani Dagmarze Wójtowicz specjalne wyróżnienie w kategorii „Debiut Roku 2019”.
Wyróżnienie to jest przyznawane dietetykom którzy odnieśli duży sukces zawodowy i szerokie uznanie klientów w pierwszym roku prowadzenia swojej działalności.


Serdecznie gratulujemy

Agencja Promocji Zdrowia
Właściciel i Koordynator Projektu Dobry Dietetyk℠
w Polsce